Seksualno nasilje u mladenačkim vezama

U posljednje vrijeme sve se više govori o seksualnom nasilju.
Nažalost, naše društvo još uvijek u dovoljnoj mjeri ne shvaća što seksualno nasilje jest te često vidimo kako se događa da se za seksualno nasilje krivnja prebacuje na žrtvu. Počinitelj je uvijek negdje u sjeni i njegovo se ponašanje relativizira i opravdava.

“Sama si je kriva.”

“Obukla se tako da je sama to tražila.”

“Pa u vezi su, kako se silovanje može dogoditi u vezi?!”

Pozivam vas da pogledate video Ženske sobe “Predrasude o seksualnom nasilju u mladenačkim vezama”.