Individualno

Individualno poučavanje komunikacijskih vještina, govorništva i unaprjeđenje kvalitete života

Poučavanje osobe razumijevanju, prihvaćanju i razjašnjavanju određenih pogleda na život te učenju načina postizanja ciljeva koje je osoba sama sebi postavila, kroz smislene izbore utemeljene na činjenicama i promišljanjima. Unaprjeđenje vještina govorništva i razvoju kompetencija povezanih s javnim nastupima (individualno poučavanje).

Radionice

Radionice, predavanja i edukacije za mlade (15-30 godina) i njihove obitelji

Radionice će se provoditi u grupi, interaktivnim metodama rada kao što su simulacije, igranje uloga, debate i sl. Tijekom radionica obrađuju se sljedeće teme: nenasilna komunikacija, nenasilne metode rješavanja sukoba, osnaživanje i upoznavanje sebe, svojih potreba i emocija te poučavanje kako ostvariti svoje potencijale. Radionice su osmišljene na način da mladima pruže sigurno okruženje u kojemu će, uz podršku, upoznavati sebe, svoje kvalitete i osnaživati se za što kvalitetnije međuljudske odnose koji su sastavni dio naših privatnih, a kasnije i onih profesionalnih aspekata života.

Radionice
Problemi u životu mladih

U rad s mladima potrebno je uključiti i roditelje ili cijele obitelji te će u sklopu radionica za mlade biti organiziran (za same polaznike, ali i za njihove roditelje ili druge bliske osobe) najmanje jedan tematski grupni sastanak posvećen kvalitetnijoj komunikaciji i odnosu između roditelja (ili odraslih bliskih osoba) i mladih. Također, na raspolaganju će im biti i individualni razgovori i individualno poučavanje roditeljskih vještina ili rad s cijelom obitelji u skladu s njihovim potrebama (grupne radionice, individualno poučavanje, rad s obitelji).

Podučavanje učenja

Poučavanje učenja i kako učiti

Poučavanje učenja i kako učiti s naglaskom na individualizirani pristup kroz vježbe i tehnike učenja te njihovoj primjeni. Učenje je važan aspekt života i nikad ne prestaje. Učimo govoriti, učimo hodati, učimo kako razgovarati, jesti itd. Ipak, najčešće nam muke zadaje učenje koje je povezano s usvajanjem gradiva u školi. Uglavnom je ta muka rezultat toga što nismo pronašli vlastiti najbolji način kako učenje učiniti efikasnim i zabavnim. Učenje ne mora biti muka! Svatko od nas je različit pa tako ista pravila učenja ne vrijede jednako za sve. Srećom, ako znamo koji način učenja ne daje rezultate, barem smo naučili kako ne učiti i imamo priliku pronaći neki novi način koji će biti po našoj mjeri i tako sami sebi pomoći da upoznamo i koristimo svoje sposobnosti najbolje što možemo (individualno poučavanje).

Podučavanje učenja